Ρομποτική & STEM

Robotics and Sun Summer Camp STEAMCenter-Robotics and STEM

Ψηφιακές Τέχνες

Τέχνες

Steam Center - Εκπαιδευτικό κέντρο ρομποτικής & ανάπτυξης δεξιοτήτων

Καλώς ήλθατε στο

STEAM CENTER

Τα STEAM Centers αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού!

Η κοινωνία της γνώσης και οι πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας διαφορετικής εκπαίδευσης, όχι μόνο τυπικής αλλά και άτυπης, για το μέλλον. Η μοναδικότητα του κάθε ατόμου, απαιτεί να ελευθερώσουμε τη σκέψη και να ανακαλύψουμε το κλειδί της αυτοπραγμάτωσής του.

Μια τέτοια ουσιαστική πρόταση, που μας προτρέπει να κοιτάζουμε όχι μόνο  μέσα από μια οπτική το τόξο της νοημοσύνης  και τίθεται στην υπηρεσία του παιδιού στηριζόμενη στις σύγχρονες  παιδαγωγικές αντιλήψεις, ερχόμαστε να καταθέσουμε με τη δημιουργία των STEAM Centers όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυάζονται η Ρομποτική, το STEM και οι Τέχνες στην Εκπαίδευση!

Steam Center - Εκπαιδευτική Ρομποτική & STEM

Με μία γκάμα δραστηριοτήτων που ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του STEAM (STEM & Arts), σε συνδυασμό με τη νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις του Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης, οι μικροί μας μαθητές-καλλιτέχνες-επιστήμονες έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν, να ενισχύσουν, να διδαχθούν και να εφαρμόσουν τα είδη νοημοσύνης τους ,συνδυάζοντάς τα με τα αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν και  παρακολουθώντας ένα απόλυτα εξατομικευμένο σύνολο δραστηριοτήτων.

Στα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα μας, οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί της DRASIS CAMP περιμένουν παιδιά και γονείς για να γνωρίσουμε μαζί τα πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα.

Steam Center - Εκπαιδευτική Ρομποτική & STEM

Υιοθετώντας τις θέσεις του Gardner «στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι το να βοηθά τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν καλύτερα το μυαλό τους, ώστε να καταλάβουν τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο στον κόσμο, τι είναι ωραίο και τι όχι, τι είναι ηθικό και τι όχι», σας καλωσορίζουμε σε ένα διαφορετικό ταξίδι …νοημοσύνης και γνώσης!

STEAMCenter Αγ. Δημητρίου

STEAMCenter Ζωγράφου

Steam Center - Εκπαιδευτικό κέντρο ρομποτικής & ανάπτυξης δεξιοτήτων

Τι είναι το STEM*;   

*[S]cience, [T]echnology, [E]ngineering, [M]athematics  

Το STEM είναι ο συνδυασμός των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών!
Η έννοια του STEM επεκτείνεται από την εκπαίδευση μέχρι και την αγορά εργασίας και χαρακτηρίζει όλους εκείνους τους τομείς δραστηριότητας που έχουν συντελέσει στην Τεχνολογική Επανάσταση του 21ου αιώνα!
Ειδικά στην Εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο απόκτησης χρήσιμων δεξιοτήτων από τους μαθητές και καλλιέργειας της Υπολογιστικής τους Σκέψης!

Τι είναι η Υπολογιστική Σκέψη;   

Η Υπολογιστική Σκέψη είναι μία από τις δεξιότητες που απαιτούνται πλέον σε όλους τους τομείς στον κόσμο του 21ου αιώνα.
Αναφέρεται ουσιαστικά στον τρόπο σκέψης που πρέπει να ακολουθούμε για να λύσουμε από απλά προβλήματα της καθημερινής μας ζωής μέχρι σύνθετα προβλήματα που απαιτούν την επεξεργαστική δύναμη ενός υπολογιστή!
Συνοπτικά με τον όρο Υπολογιστική Σκέψη αναφερόμαστε στην ικανότητα να:
– Εντοπίζουμε τα βήματα που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα
– Χρησιμοποιήσουμε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές μας για να λύσουμε το πρόβλημα ή να βάλουμε τον υπολογιστή να λύσει το πρόβλημα για εμάς.
Ο ιδανικός τρόπος να καλλιεργηθεί η δεξιότητα της Υπολογιστικής Σκέψης στις μικρές ηλικίες είναι μέσα από το STEM και τη Ρομποτική!

Τι είναι το STEAM*;   

*[STEAM= STEM + ARTS] 

Το STEAM είναι η τελευταία τάση της παιδαγωγικής η οποία συνδυάζει τους βασικότερους τομείς της Επιστήμης με τις Τέχνες.

​Με τον τρόπο αυτό κάθε παιδί αναπτύσσει την υπολογιστική του σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων του (problem-solving). Ταυτόχρονα, μέσα από τις Τέχνες καλλιεργεί την αισθητική του αγωγή και τη συναισθηματική σταθερότητα, αποκτώντας δεξιότητες που θα το συνοδεύουν για μια ζωή!

Οι Τέχνες μαζί με τη Ρομποτική και το STEM  αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού !

Γιατί STEAMCenter;

Στους ειδικά διαμορφωμένους εκπαιδευτικούς χώρους μας, οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί της DRASIS CAMP υλοποιούν για τους μικρούς μας μαθητές-επιστήμονες-καλλιτέχνες ένα απόλυτα εξατομικευμένο σύνολο δραστηριοτήτων με βάση τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις του Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης!

Οι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο πλησιέστερο STEAMCenter σας περιμένουν οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί της DRASIS CAMP -της εκπαιδευτικής ομάδας που φέρνει εδώ και 15 χρόνια κοντά σας τα προγράμματα Summer Camp και Κατασκηνώσεων των μεγαλύτερων Δήμων στην Αθήνα.
Σε κάθε δραστηριότητα περιμένει τους μικρούς μας φίλους όχι απλά άλλος ένας δάσκαλος αλλά ο μελλοντικός τους Μέντορας στον κόσμο του Αύριο!