fbpx

Καλώς ήλθατε στα

STEAMCenter

Τα STEAMCenters αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού!

Η κοινωνία της γνώσης και οι πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας διαφορετικής εκπαίδευσης, όχι μόνο τυπικής αλλά και άτυπης, για το μέλλον. Η μοναδικότητα του κάθε ατόμου, απαιτεί να ελευθερώσουμε τη σκέψη και να ανακαλύψουμε το κλειδί της αυτοπραγμάτωσής του.

Μια τέτοια ουσιαστική πρόταση, που μας προτρέπει να κοιτάζουμε όχι μόνο  μέσα από μια οπτική το τόξο της νοημοσύνης  και τίθεται στην υπηρεσία του παιδιού στηριζόμενη στις σύγχρονες  παιδαγωγικές αντιλήψεις, ερχόμαστε να καταθέσουμε με τη δημιουργία των STEAMCenters όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυάζονται η Ρομποτική, το STEM και οι Τέχνες στην Εκπαίδευση!

Steamcenter-Educational Robotics

Με δραστηριότητες σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα του STEAM (STEM & Arts), σε συνδυασμό με τη νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις του Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης, τα παιδιά  έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους, να διδαχθούν και να εφαρμόσουν νέες γνώσεις.

Στα ειδικά διαμορφωμένα κέντρα μας, οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί της DRASIS CAMP περιμένουν παιδιά και γονείς για να γνωρίσουμε μαζί τα πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα.

steam-brain

Υιοθετώντας τις θέσεις του Gardner «στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι το να βοηθά τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν καλύτερα το μυαλό τους, ώστε να καταλάβουν τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο στον κόσμο, τι είναι ωραίο και τι όχι, τι είναι ηθικό και τι όχι», σας καλωσορίζουμε σε ένα διαφορετικό ταξίδι …νοημοσύνης και γνώσης!

Τι είναι το STEM*;   

*[S]cience, [T]echnology, [E]ngineering, [M]athematics  

Το STEM είναι ο συνδυασμός των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών!
Η έννοια του STEM επεκτείνεται από την εκπαίδευση μέχρι και την αγορά εργασίας και χαρακτηρίζει όλους εκείνους τους τομείς δραστηριότητας που έχουν συντελέσει στην Τεχνολογική Επανάσταση του 21ου αιώνα!
Ειδικά στην Εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο απόκτησης χρήσιμων δεξιοτήτων από τους μαθητές και καλλιέργειας της Υπολογιστικής τους Σκέψης!

Τι είναι η Υπολογιστική Σκέψη;   

Η Υπολογιστική Σκέψη είναι μία από τις δεξιότητες που απαιτούνται πλέον σε όλους τους τομείς στον κόσμο του 21ου αιώνα.
Αναφέρεται ουσιαστικά στον τρόπο σκέψης που πρέπει να ακολουθούμε για να λύσουμε από απλά προβλήματα της καθημερινής μας ζωής μέχρι σύνθετα προβλήματα που απαιτούν την επεξεργαστική δύναμη ενός υπολογιστή!
Συνοπτικά με τον όρο Υπολογιστική Σκέψη αναφερόμαστε στην ικανότητα να:
  • Εντοπίζουμε τα βήματα που απαιτούνται για να λυθεί ένα πρόβλημα
  • Χρησιμοποιήσουμε τις Γνώσεις και τις Ικανότητές μας για να λύσουμε το πρόβλημα ή να βάλουμε τον υπολογιστή να λύσει το πρόβλημα για εμάς.
Ο ιδανικός τρόπος να καλλιεργηθεί η δεξιότητα της Υπολογιστικής Σκέψης στις μικρές ηλικίες είναι μέσα από το STEM και τη Ρομποτική!

Τι είναι το STEAM*;   

*[STEAM= STEM + ARTS

Το STEAM είναι η τελευταία τάση της παιδαγωγικής η οποία συνδυάζει τους βασικότερους τομείς της Επιστήμης με τις Τέχνες.

​Με τον τρόπο αυτό κάθε παιδί αναπτύσσει την υπολογιστική του σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων του (problem-solving). Ταυτόχρονα, μέσα από τις Τέχνες καλλιεργεί την αισθητική του αγωγή και τη συναισθηματική σταθερότητα, αποκτώντας δεξιότητες που θα το συνοδεύουν για μια ζωή!

Οι Τέχνες μαζί με τη Ρομποτική και το STEM  αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού !

Γιατί STEAMCenter;

Στους ειδικά διαμορφωμένους εκπαιδευτικούς χώρους των STEAM CENTERS , οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί της DRASIS CAMP  προτείνουν και υλοποιούν  προγράμματα δραστηριοτήτων επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών, εμπνεόμενα από  τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις του Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης και  απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις δεξιότητες του κάθε μαθητή!

Οι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο πλησιέστερο STEAM Center  περιμένει τους μικρούς μας φίλους όχι απλά άλλη μια δραστηριότητα κι ένας ακόμη δάσκαλος αλλά  μια καινούρια γνώση και μια  μοναδική εμπειρία απαραίτητη στον κόσμο του Αύριο!

με την υποστήριξη της DRASIS CAMP