JuniorBots

Ηλικίες: JuniorBots A ( Προνήπιο) |  JuniorBots  B (Νηπιαγωγείο)

Ελάτε να γνωρίσουμε το μαγικό κόσμο της Ρομποτικής μέσα από μία εισαγωγή στη Μηχανική και στις έννοιες του Προγραμματισμού!

Θα γνωρίσουμε, μαζί με τους μικρούς μας φίλους, θεωρητικές έννοιες της πληροφορικής χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες. Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά πακέτα κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, όπως: Beebot, Ozobot και Lego Education, με τα οποία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν έμπρακτα καινοτόμες κατασκευές και να μάθουν δημιουργώντας!

Παράλληλα, με την εργασία σε ομάδες και την αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας, καλλιεργούμε ικανότητες και δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα, η λεπτή κινητικότητα, η ανεξαρτησία, ο προσανατολισμός στον χώρο, η οργάνωση και η παρουσίαση ιδεών, η αφήγηση μιας ιστορίας και η αφαιρετική και συνδυαστική σκέψη.

Year A

Τι είναι ο κινητήρας, τι είναι ο αισθητήρας, πώς μεταδίδεται η κίνηση, ποια είναι η χρήση των γραναζιών και των αξόνων, είναι μόνο μερικές από τις έννοιες που θα συζητηθούν στα μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού!

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά πακέτα της Lego, τα Ozobot καθώς και απλά υλικά, oι μαθητές  έχουν την δυνατότητα σε κάθε εργαστήριο να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ, να προβληματιστούν, να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν κομμάτια της θεωρίας που έχουν συζητηθεί. Τα μαθήματα έχουν ως στόχο, πέρα από την ρομποτική και τον προγραμματισμό, να καλλιεργήσουν στους μαθητές δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για την σχολική ζωή τους. Τέτοιες δεξιότητες είναι η εργασία σε ομάδες, η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η παρατηρητικότητα και η αφαιρετική σκέψη.

Οι θεματικές με τις οποίες ασχολούμαστε καλύπτουν βασικές γνώσεις των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να αποσαφηνίσουν έννοιες με έναν εναλλακτικό και διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το σχολείο. Μαθαίνουν να περιγράφουν, να αφηγούνται, να ερμηνεύουν την λειτουργία του περιβάλλοντος και των διάφορων φαινομένων με τα οποία θα ασχοληθούν στα μαθήματα.

Μέσα από δραστηριότητες, εξασκούν την γραφή και την ανάγνωση καθώς επίσης και έννοιες των μαθηματικών όπως το μήκος, ο χρόνος, η μάζα, τα γεωμετρικά σχήματα, συμμετρία και η μνήμη.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής!

Year B

Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, έννοιες της ρομποτικής και της πληροφορικής, τις βασικές αρχές της μηχανικής και του προγραμματισμού!

Στα μαθήματα Ρομποτικής, οι μαθητές σταδιακά ασχολούνται με πιο απαιτητικές κατασκευές, αρχίζουν να τις μελετάνε, να τις παρατηρούν και να κάνουν κάποιες πρώτες υποθέσεις σχετικά με την λειτουργία τους. Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά πακέτα της Lego, τα Ozobot και έτοιμες εκπαιδευτικές εφαρμογές συναντάμε και αναλύουμε γνώσεις από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να τις κατανοήσουν καλύτερα με έναν εναλλακτικό τρόπο. Συνδυάζουμε τη Ρομποτική και την Τεχνολογία τόσο με την Γλώσσα (οργάνωση και αφήγηση ιστορίας, διατύπωση υποθέσεων), όσο και τα Μαθηματικά (απλές πράξεις, πολλαπλασιασμός, μέτρηση χρόνου μάζας, αναπαραγωγή γεωμετρικών σχημάτων).

Προσεγγίζοντας θεματικές όπως οι μηχανές, η τέχνη και οι δεινόσαυροι, τα παιδιά γίνονται μικροί επιστήμονες και προσπαθούν όχι απλώς να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες, αλλά να επέμβουν σε αυτές, να προβληματιστούν για την δομή των κατασκευών και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον λειτουργούν. Η κίνηση, οι δυνάμεις, η συμμετρία, η ισορροπία, οι συνδυασμοί των γραναζιών και οι διάφοροι αισθητήρες αποτελούν κύρια σημεία ενδιαφέροντος στα εργαστήρια.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής!

Year C

Μεγαλώνουμε και Αναπτύσσουμε το μυαλό μας με τη Ρομποτική! Στα εργαστήρια του Year C αποκτούμε νέες γνώσεις και δεξιότητες μελετώντας φαινόμενα της φυσικής και της μηχανικής. Οι μικροί μας ΕπιSTEAMονες γνωρίζουν τις βασικές προγραμματιστικές δομές, διατυπώνουν υποθέσεις, διεξάγουν πειράματα, δοκιμάζουν και επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις υποθέσεις που είχαν καταγράψει. Μέσω της Ρομποτικής έχουν την ευκαιρία  να επιλύσουν προβλήματα και να καλλιεργήσουν την συνδυαστική τους σκέψη.

Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά πακέτα της Lego, τα Οzobot, εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας και τη γλώσσα Scratch, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με σύνθετες έννοιες της μηχανικής και του προγραμματισμού, ενώ παράλληλα συναντούν γνώσεις από τις αντίστοιχες τάξεις του Δημοτικού και κατανοούν καλύτερα και πρακτικά σημεία της φυσικής και των μαθηματικών!

Οι κατασκευές προγραμματίζονται πλέον με ένα νέο λογισμικό, λιγότερο γραφικό, το οποίο θέτει τις βάσεις για την μετέπειτα ενασχόληση των παιδιών με τον προγραμματισμό.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής!

Year D

Όλος ο κόσμος της Ρομποτικής.. στα χέρια σας! Ολοκληρωμένες ρομποτικές κατασκευές “ζωντανεύουν” στα χέρια των παιδιών μέσα από τη Μηχανική και τον Προγραμματισμό! Κάθε εργαστήριο είναι και μία ολοκληρωμένη εμπειρία δημιουργίας και γνώσης καθώς τα μαθήματα είναι προσανατολισμένα σε σύνθετες θεματικές οι οποίες προσεγγίζονται μέσα από τα μαθηματικά και τη φυσική. Έννοιες όπως οι μοίρες, τα κλάσματα, οι μεταβλητές, η ταχύτητα και η δύναμη είναι κεντρικές σε όλα τα μαθήματα. Τα παιδιά λειτουργούν ως μηχανικοί, προγραμματίζοντας κατασκευές με πολλά μηχανικά μέρη, μετρώντας μεταβλητές, κάνοντας δοκιμές και υποθέσεις, διεξάγοντας τα δικά τους πειράματα. Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά πακέτα της Lego τα οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για την ηλικία των παιδιών. Φαινόμενα και έννοιες που συναντούν οι μαθητές στο σχολικό περιβάλλον, γίνονται πράξη και αντικείμενο παρατήρησης μέσα σε κάθε εργαστήριο. Η ευκαιρία που έχουν τα παιδιά να μελετήσουν και με άμεσο τρόπο να παρατηρήσουν επιστημονικές έννοιες τα βοηθάει να τις κατανοήσουν σε βάθος.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής.

Year E

Η μαγεία της Ρομποτικής σε όλο της το μεγαλείο! Πόσο έξυπνο μπορεί να γίνει ένα αυτοκίνητο; Πόσο δυνατός μπορεί να γίνει ένας Ρομποτικός Γερανός; Μπορούμε να φτιάξουμε έναν ολόκληρο Ρομποτικό μας φίλο; Η απάντηση είναι στα χέρια των μικρών μας ΕπιSTEAMόνων και Μηχανικών οι οποίοι θα γνωρίσουν προχωρημένες έννοιες προγραμματισμού, τεχνικές κατασκευών και αρχές μηχανικής που θα τους βοηθήσουν να κατασκευάσουν μηχανές με μόνο περιορισμό τη φαντασία τους! Χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού σε μπλοκ αναπτύσσουμε τον δομημένο τρόπο σκέψης των παιδιών και παράλληλα μαθαίνουμε να εκμεταλλευόμαστε τη μηχανική ώστε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένα ρομπότ. Μαθηματικές και φυσικές έννοιες αποκτούν μία άλλη διάσταση καθώς περνάμε από το θεωρητικό στο πρακτικό επίπεδο και ο τρόπος αντίληψης αλλάζει. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική για τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού είναι μία μοναδική εμπειρία γνώσης και διασκέδασης!

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ρομποτικής.

Διαγωνιστικά Τμήματα

Οι διαγωνισμοί Ρομποτικής αναπτύσσονται χρόνο με το χρόνο με γρήγορους ρυθμούς και αποτελούν ένα κίνητρο για τα παιδιά να δουλέψουν πάνω σε καινοτόμα αντικείμενα, να συνεργαστούν με συνομήλικους που έχουν τα ίδια ενδιαφέρονται με αυτούς και να εκμεταλλευτούν δημιουργικά το χρόνο τους. Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες 3 έως 10 ατόμων προκειμένου να ερευνήσουν και να κατασκευάσουν πάνω σε πρωτοποριακά θέματα Τεχνολογίας και Καθημερινότητας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν νέες γνώσεις και αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η οποία θα τους συνοδεύει σε όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα όμορφο περιβάλλον, τριγυρισμένοι από άλλους μικρούς υποψήφιους ΕπιSTEAMονες, αποτελώντας όλοι μαζί την ελπίδα μας για έναν καλύτερο κόσμο του Αύριο!