Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» Maria Montessori, Ιταλίδα παιδαγωγός.

Εφαρμόζοντας μαθητοκεντρικό σύστημα εκπαίδευσης και καινοτομική προσέγγιση στη διαδικασία της μάθησης με  εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης, οι μαθητές μας βελτιώνουν σημαντικά το επίπεδο των γνώσεων τους, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δικές τους τεχνικές μελέτης.

Τα αυστηρά ολιγομελή τμήματα, η 2ωρη καθημερινή μελέτη, οι απλές καινοτόμες τεχνικές μάθησης, εξασφαλίζουν την ενεργοποίηση, εμπλοκή και αυτονόμηση του μαθητή στο πώς να μελετά και να μαθαίνει. Με τον τρόπο αυτό εκπαίδευσης καλύπτονται τα μαθησιακά κενά, αποκτώνται οι βασικές γνώσεις και τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους.

Η εκπαιδευτική μας μέθοδος περιλαμβάνει:

 • τη χρήση σύγχρονων τεχνικών εκπαίδευσης (εξατομικευμένος μαθησιακός χάρτης, ατομικός φάκελος μαθητή, διαδικασία αυτοαξιολόγησης και αξιολογήσεις μαθητή)
 • την καινοτόμα διαδικασία μάθησης, η οποία περιλαμβάνει εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης και συνδυασμό τεχνικών για όλους τους μαθησιακούς τύπους
 • τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων (χρήση Η/Υ, χρήση διαδραστικών πινάκων, χρήση διαδικτύου)

   Ηλικίες: Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού

Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν σε:

 • Καθημερινή μελέτη και προετοιμασία για την επόμενη σχολική ημέρα.
 • Επαναλήψεις συχνές στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.
 • Εμπλουτισμό της μελέτης με επιλεγμένα video και διαδραστικές εφαρμογές από εξειδικευμένες πηγές και εκπαιδευτικές πλατφόρμες.

Ο έλεγχος προόδου του μαθητή εξασφαλίζεται από :

 • καθημερινή αξιολόγηση με τη συμπλήρωση του εντύπου ημερήσιας παρακολούθησης
 • μηνιαία αξιολόγηση με τη συμπλήρωση του εντύπου που αποδίδεται στους γονείς στο τέλος κάθε μήνα
 • τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων (χρήση Η/Υ, χρήση διαδραστικών πινάκων, χρήση διαδικτύου)

Η καλύτερη παροχή υπηρεσιών διασφαλίζεται:

 • με ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Κέντρου Μελέτης που δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και μαθητές να προγραμματίσουν έγκαιρα όλες τις ασχολίες και δράσεις τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
 • με συνεχή έλεγχο της προόδου και προσωπική επίβλεψη κάθε μαθητή
 • με διαρκή αναζήτηση σύγχρονων τρόπων μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης
 • με εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία τεχνολογικών μέσων για αποδοτικότερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης
 • με διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από έμπειρους δασκάλους, ανοιχτούς σε νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις
 • με ενθάρρυνση της επικοινωνίας του εκπαιδευτικού προσωπικού με μαθητές και γονείς και την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων κατανόησης και συνεργασίας
 • εμπλουτισμό της μελέτης με επιλεγμένα video και διαδραστικές εφαρμογές από εξειδικευμένες πηγές και εκπαιδευτικές πλατφόρμες

STEAMCenter Points

Σχολικής Μελέτης

Γιατί Κέντρο Μελέτης by STEAM CENTER ;

Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως συνεργατικότητα, κριτικό πνεύμα, επίλυση προβλημάτων, στοχοθεσία, σωστή διαχείριση χρόνου μελέτης, επιβραβεύσεις και βέβαια παρουσίαση μπροστά σε κοινό είναι επίσης σημαντικό κομμάτι της φιλοσοφίας που διέπει την μεθοδολογία των κέντρων μελέτης των STEAMCenter.

Απώτερος στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα, να διαμορφώσουν κριτική σκέψη και  να αποκτήσουν σωστές βάσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στη μετέπειτα ζωή τους.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε να γνωρίζουμε  σε βάθος, όχι μόνο το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, αλλά και τους ίδιους, σαν προσωπικότητες. Γνωρίζοντας τα “δυνατά” τους  σημεία, βασιζόμαστε σε αυτά, για να προχωρήσουμε στη μετάδοση της γνώσης. Οι ατομικές διαφορές των μαθητών αποτελούν διαρκές κίνητρο βελτίωσης  και προσαρμογής της διδασκαλίας μας.

Εμείς, ως έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και εσείς, ως γονείς, έχουμε κοινό στόχο την ικανοποίηση των παιδιών και τη συμβολή στη διαμόρφωσή μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, τόσο πνευματικά όσο και συναισθηματικά. Χαρούμενο παιδί για εμάς είναι το παιδί, το δικό σας παιδί, που με την καθοδήγησή μας θα μάθει πώς να μαθαίνει, να διαχειρίζεται το χρόνο του σωστά, χωρίς το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα του σχολικού διαβάσματος.

Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο για παιδιά δημοτικού απευθύνεται:

 • σε γονείς οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαβάζουν σωστά και μεθοδικά μόνα τους
 • σε εργαζόμενους γονείς οι οποίοι δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να διαβάσουν με τα παιδιά τους
 • σε γονείς οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να προετοιμάσουν σωστά τα παιδιά

Το αποτέλεσμα είναι  περισσότερος χρόνος για παιχνίδι και χαλάρωση για εκείνο και ποιοτικότερη προσωπική ενασχόληση δικής σας μαζί του.