Γιατί STEAMCenter;

 

Το STEAM Center είναι ένα Κέντρο Τεχνολογίας και Τέχνης με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού!

Η κοινωνία της γνώσης και οι πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας διαφορετικής εκπαίδευσης, όχι μόνο τυπικής αλλά και  άτυπης, για το μέλλον. Η μοναδικότητα του κάθε ατόμου, απαιτεί να ελευθερώσουμε τη σκέψη και να ανακαλύψουμε το κλειδί της αυτοπραγμάτωσής του.

 

Μια τέτοια ουσιαστική πρόταση, που μας προτρέπει να κοιτάζουμε όχι μόνο μέσα από μια οπτική το τόξο της νοημοσύνης και τίθεται στην υπηρεσία του παιδιού στηριζόμενη στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, ερχόμαστε να καταθέσουμε με τη δημιουργία των STEAM Centers όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυάζονται η Ρομποτική, το STEM και οι Τέχνες στην Εκπαίδευση!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί για όλες τις δραστηριότητες του STEAMCenter, υποστηρίζεται από τον κορυφαίο Εκπαιδευτικό Φορέα DrasisCamp.

STEAMCenter Άγιος Δημήτριος

Τι είναι το STEM* και το STEAM**;

*  [S]cience, [T]echnology, [E]ngineering, [M]athematics

**[STEAM= STEM + ARTS]

 

Το STEM είναι ο συνδυασμός των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών! Η έννοια του STEM επεκτείνεται από την εκπαίδευση μέχρι και την αγορά εργασίας και χαρακτηρίζει όλους εκείνους τους τομείς δραστηριότητας που έχουν συντελέσει στην Τεχνολογική Επανάσταση του 21ου αιώνα!
Ειδικά στην Εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο απόκτησης χρήσιμων δεξιοτήτων από τους μαθητές και καλλιέργειας της Υπολογιστικής τους Σκέψης!

 

Το STEAM είναι η τελευταία τάση της παιδαγωγικής η οποία συνδυάζει τους βασικότερους τομείς της Επιστήμης με τις Τέχνες. Με τον τρόπο αυτό κάθε παιδί αναπτύσσει την υπολογιστική του σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων του (problem-solving). Ταυτόχρονα, μέσα από τις Τέχνες καλλιεργεί την αισθητική του αγωγή και τη συναισθηματική σταθερότητα, αποκτώντας δεξιότητες που θα το συνοδεύουν για μια ζωή!
Η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί την πιο ουσιαστική πρόταση μετουσίωσης των εννοιών STEM και STEAM σε πράξη, με τρόπο κατάλληλο για παιδιά σχολικής ηλικίας.
 
steam-brain-300x253

Εκπαίδευση STEAM

Η εκπαίδευση STEAM αναφέρεται στη χρήση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Περιλαμβάνει την ενσωμάτωση πρακτικών, διαδραστικών και βασισμένων σε έργα μαθησιακών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στους μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους η εκπαίδευση STEAM μπορεί να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, από εξωσχολικές λέσχες και εργαστήρια μέχρι ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις έννοιες του STEAM στα παραδοσιακά μαθήματα.

Στόχος της εκπαίδευσης STEAM είναι να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, ενώ
παράλληλα τους βοηθά να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να επιτύχουν στο εργατικό δυναμικό του 21ου αιώνα. Ορισμένα παραδείγματα
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης STEAM περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμός και κατασκευή πρωτοτύπων ή μοντέλων με χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης ή
  άλλης τεχνολογίας
 • Διεξαγωγή πειραμάτων ή συλλογή δεδομένων με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων
 • Δημιουργία έργων ψηφιακών μέσων, όπως βιντεοπαιχνίδια, κινούμενα σχέδια ή ιστότοποι
 • Εκτέλεση πειραμάτων ή επιδείξεων σε επιστημονικό εργαστήρια
 • Δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού που διδάσκει στους παίκτες μια συγκεκριμένη επιστημονική έννοια
 • Σχεδιασμός και κατασκευή ενός μοντέλου μιας πόλης ή ενός οικοσυστήματος
 • Δημιουργία ενός ψηφιακού κινούμενου σχεδίου ή βίντεο που απεικονίζει ένα ιστορικό γεγονός ή μια επιστημονική έννοια
 • Σχεδιασμός και κατασκευή μιας γέφυρας ή άλλης κατασκευής με χρήση αρχών μηχανικής
 • Δημιουργία ενός ιστότοπου ή μιας εφαρμογής που επιλύει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή καλύπτει μια συγκεκριμένη ανάγκη

Συνολικά, οι δραστηριότητες εκπαίδευσης steam μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δεξιοτήτων. Το κλειδί είναι να παρέχονται στους μαθητές ελκυστικές, πρακτικές μαθησιακές εμπειρίες που τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα ενισχύουν την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους, προετοιμάζοντάς τους έτσι για επιτυχία στον σύγχρονο κόσμο.